Over Ons

Voorkant kringloopwinkel goed voor oud

Missie & Visie

Het ondersteunen van kwetsbare en eenzame ouderen staat bij ons voorop. De vrijwilligers van Stichting Goed voor Oud zetten zich daarom belangeloos in voor deze ouderen in heel West-Friesland. Door ons lokaal in te zetten maken we een groter verschil en dragen wij bij in de strijd tegen de eenzaamheid.

Deze strijd zijn we in 2015 officieel begonnen in Hoorn en omgeving, waarbij we ruim 500 ouderen van dienst zijn geweest. In 2016 werd dit al ruim het dubbele, zo’n 1200 ouderen.

We hopen in 2017 een nog groter verschil te kunnen maken door ouderen te blijven ondersteunen, sociaal sterker te maken en hun sociaal netwerk te vergroten.

Eenzaamheid onder ouderen

In een isolement raken, teruggetrokken en afgezonderd van de maatschappij. Voor veel ouderen is dit niet een bewuste keuze. Toch komt dit maar al te vaak voor. Eenzaamheid en de negatieve gevolgen hiervan is één van de grootste problemen onder ouderen. Immers blijkt uit eigen onderzoek dat 14.44% van de ouderen in zorginstellingen slechts eenmaal per maand bezoek krijgen van familie of vrienden. Daarbij geeft ook 28% aan geen contact te hebben met medebewoners.

Kringloopwinkel goed voor oud helpt ouderen in Hoorn
Ruim een meerderheid van alle bewoners ziet ook graag dat er meer aandacht en tijd wordt besteed aan het organiseren van sociale activiteiten.

Voor ouderen die geen familie meer hebben of waarvan de kinderen te ver weg wonen is het ook belangrijk om af en toe iets leuks te kunnen doen. Hen krijgen weinig tot geen bezoek door de week heen. Iets kleins kan dan een groot verschil maken zoals een bezoek, telefoongesprek of presentje.

Zelf iets ondernemen is voor sommige ouderen ook vaak te vermoeiend en kost veel energie. Ook hebben sommige ouderen geen eigen vervoer meer, kunnen niet meer autorijden en lopen gaat moeilijker. Om altijd aan dezelfde mensen hulp te vragen wordt steeds lastiger, veel ouderen durven dit niet meer. De drempel ligt dan te hoog.

Kringloop Goed voor Oud kerstpakket actie
46,94% van de ondervraagden geeft aan slechts 1 keer of minder per week bezoek te ontvangen.

Onze activiteiten streven daarom ook naar laagdrempeligheid en goede bereikbaarheid. Door het vergroten en versterken van de sociale kringen dragen wij bij aan het bestrijden van eenzaamheid.

Maar niet alleen ouderen kunnen een beroep op ons doen. Ook zorginstellingen kunnen op onze steun rekenen. We sponsoren met liefde de activiteiten van allerlei woon-zorgcentra in West-Friesland en leveren diverse tweedehands artikelen waar nodig. Zie onze overige diensten voor meer informatie.

De strijd tegen eenzaamheid onder ouderen

De stichting organiseert en ondersteunt activiteiten waarbij ouderen op een laagdrempelige wijze sociale contacten kunnen opdoen, waarbij zelfredzaamheid wordt bevorderd en waarbij ook wordt gezorgd voor onvergetelijke en mooie momenten.

Kringloopwinkel Hoorn tegen eenzaamheid onder de ouderen
Door omstandigheden hebben sommige ouderen in Hoorn en de rest van Nederland tegenwoordig moeite om rond te komen van hun AOW.

We organiseren diverse uiteenlopende acties zoals gratis hapjes uitdelen voor de ouderen en hun familieleden, om zo een ideale gelegenheid voor hen te creëren bij elkaar te komen en ook kennis te maken met (eventueel nieuwe) buurtbewoners.

Daarnaast organiseren we ook de rommelmarkten bij diverse zorginstellingen in de buurt. Elke markt zamelt geld in voor de activiteiten en acties bij de zorginstelling. Deze rommelmarkt, dichtbij de ouderen georganiseerd, biedt eveneens een ideale gelegenheid voor de bewoners om op een laagdrempelige en spontane manier elkaar te treffen.

Steun ons project!

Zowel particulieren als bedrijven sponsoren ons regelmatig. Help ook de ouderen in West-Friesland en doe nu een schenking. Dit kan een financiële bijdrage zijn maar spullen zijn natuurlijk ook altijd welkom!

Word een Sponsor!

Onze partners

Sponsor van Kringloopwinkel goed voor oud in Hoorn